Rehabilitacja dla pacjentów po przebytym COVID-19

Oferta pracy dla Ratowników Medycznych

OFERTA PRACY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA AMBULANSEM   SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnegow Płocku oferuje zatrudnienie ratownikom medycznym posiadającym uprawnienie do kierowania ambulansem. Forma...
Bezpłatny kurs e-learningowy

Bezpłatny kurs e-learningowy

Bezpłatny kurs e-learningowy, 30 czerwca 2021, o godz. 19:00, 8 punktów edukacyjnych. Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza serdecznie ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, operatorów CPR, pielęgniarki i pielęgniarzy z regionu mazowieckiego na bezpłatne...
Przekazanie Ambulansów Sanitarnych

Przekazanie Ambulansów Sanitarnych

W dniu 18 czerwca 2021 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała jako darowiznę pięć ambulansów sanitarnych na rzecz organizacji użytku publicznego. Przekazane ambulanse wraz z pełną dokumentacją techniczną są...