Zamówienia Publiczne 


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na platformie zakupowej.

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku bez platformy zakupowej.
http://bip.wspritsplock.pl/?tree=235,Og%C5%82oszenia%20aktualne%20Przetargi