* * *

Osoby zainteresowane pracą w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zobowiązane są do umieszczenia w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny, podanie) klauzuli dot. zgody oraz opatrzenia dokumentu własnoręcznym podpisem.

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych”

Na mocy tego zapisu SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku będzie mogła przetwarzać Państwa dane przez okres 12 miesięcy.

Dokumentacja nie spełniająca wyżej wymienionych kryteriów będzie usuwana.