Szkoły i przedszkola są miejscem, w którym dzieci uczą się, jak mają radzić sobie w życiu i otaczającym je świecie.

Dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję - lekcję ratowania życia...

O F E R T A

SPZOZ WSPRiTS w Płocku proponuje Państwu organizację spotkań, których celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy. Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Lekcje pokazowe prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, którzy zgodnie  z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku są uprawnieni do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy. Ich wiedza zdobyta na uczelniach medycznych i kursach specjalistycznych, poparta jest codzienną praktyką w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz jednostkach ratownictwa specjalistycznego (np. WOPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe).

Podczas zajęć:

  • Dzieci i młodzież uczone są zasad udzielania pierwszej pomocy w sposób praktyczny;
  • Ratownicy medyczni opowiadają, jak wygląda praca w pogotowiu ratunkowym, uczą  w jaki sposób i w jakich przypadkach należy wzywać karetkę oraz jak wygląda rozmowa z dyspozytorem medycznym;
  • Prezentowany jest profesjonalny sprzęt oraz ambulans wraz z wyposażeniem.

Nasi instruktorzy starają się uświadomić dzieciom i młodzieży, że dzięki umiejętności udzielenia pierwszej pomocy można uratować komuś życie, dać drugą szansę. Zajęcia te mają uwrażliwić młodych ludzi na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy potrzebującym oraz kształtować opanowanie w  działaniu. Forma realizacji poszczególnych zajęć dobierana jest odpowiednio do wieku i stanu wiedzy odbiorców.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt:

Sekretariat

tel. 24 267 84 00

e-mail: 

sekretariat@wspritsplock.pl