Prowadzimy usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych organizowanych przez instytucje prywatne i samorządowe. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która udzieli wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz medycznych czynności ratunkowych podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń. Mogą Państwo liczyć na naszą szybką interwencję w nagłych przypadkach. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w obsłudze imprez masowych, firmowych oraz wszelkich wydarzeniach sportowych, kulturalnych
i plenerowych.

Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  •  zespoły wyjazdowe karetką w standardzie specjalistycznym „S” (lekarz i dwóch ratowników medycznych/lekarz i ratownik medyczny i pielęgniarka systemu),

  •  zespoły wyjazdowe karetką w standardzie podstawowym „P” (dwóch ratowników medycznych/ ratownik medyczny i pielęgniarka systemu),

  • patrole piesze,

  • punkty pomocy medycznej (obsługiwane przez lekarzy i ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i podstawowe leki, obsługa lekarz i ratownik medyczny).

Koszt zabezpieczenia każdej imprezy kalkulujemy indywidualnie zgodnie z obowiązującym cennikiem komercyjnych świadczeń medycznych, w zależności od składu wymaganego zespołu, wyposażenia, miejsca oraz czasu trwania zabezpieczenia.

Wydajemy opinie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej na podstawie skierowanego do nas pisma zwierającego:

1.   dane organizatora (nazwa, adres, telefon),

2.   osoba odpowiedzialna za kontakt (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),

3.   nazwa imprezy,

4.   termin imprezy,

5.   lokalizacja imprezy,

6.   przewidywana liczba uczestników.

Pismo należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
ul. NSZ 5, 09-400 Płock w godzinach od 7:00 do 14:35.

Opinia wydana zostaje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie oraz zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od jej wydania.


Osoba do kontaktu:

Małgorzata Jaruszewska

Inspektor ds. marketingu

nr telefonu: 24-267-84-07, 609-839-005

e-mail: m.jaruszewska@wspritsplock.p