Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Starosty Płockiego Mariusza Bieńka – naszego serdecznego kolegi, wspaniałego samorządowca, po prostu dobrego człowieka.

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

                                             Ks. Jan Twardowski 

 

Żonie, dzieciom i bliskim zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.