Projekt UE: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.”

 

Projekt UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.”

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 zł, z czego 493 442 397,00 zł to środki europejskie, blisko 50 585 382,00 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 34 144 342,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 28.02.2020 r.-31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:  

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji; 

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów 

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności: 

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny. 

W ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała:

 • Busa marki Ford Tourneo Custom, którym przewożone są osoby zakażone i z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, ale niewymagające opieki ratowników. Pojazd wyposażony jest w osłonę kierowcy, oddzielającą przedział pasażerski, oraz w łatwo zmywalną tapicerkę. Wszystko, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i pacjentom. Całkowita wartość pojazdu wynosi 168 882,00 zł
 • Ambulans ratunkowy typu C o wartości około 600 000 zł – wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: nosze, krzesło, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, defibrylator transportowy oraz respirator. W dniu 3 sierpnia 2020 r. został on przekazany specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.
 • Dwa specjalistyczne ambulanse sanitarne typu C marki Volkswagen Crafter, rok produkcji 2020, wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną, m.in. defibrylator, respirator, urządzenie do masażu klatki piersiowej. Koszt jednego ambulansu stanowi kwotę 628 732,92 zł. Nowoczesne ambulanse zostały przeznaczone do użytku przez zespoły ratownictwa medycznego, stacjonujące w miejscu wyczekiwania przy ul. Armii Krajowej 62 w Płocku oraz w Podstacji w Wyszogrodzie.
 • Dwa specjalistyczne ambulanse sanitarne typu C marki Volkswagen Crafter, wyposażone w najnowszej generacji sprzęt medyczny. Każdy z nich posiada nosze z transporterem marki FERNO model MONDIAL, defibrylator przenośny ZOLL X SERIES z rejestratorem rytmu i danych pacjenta oraz funkcją teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator transportowy model PARAPAC PLUS P310 oraz samojezdne krzesełka kardiologiczne. Wartość otrzymanego sprzętu wynosi 1 200 000 złotych. Ambulanse przeznaczono dla ratownictwa medycznego stacjonujących w Oddziale w Sierpcu oraz w miejscu wyczekiwania w Iłowie.
 • Specjalistyczny ambulans bariatryczny typu C marki Volkswagen Crafter, wyposażony w najnowszej generacji sprzęt medyczny tj. nosze główne zintegrowane z transporterem elektrycznym przystosowane do prowadzenia reanimacji, defibrylator przenośny z rejestratorem rytmu i danych pacjenta oraz funkcją teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator transportowy oraz krzesełko transportowe wyposażony w system trakcyjny gąsienicowy. Wartość przekazanego ambulansu ze sprzętem medycznym wynosi 800 000 zł. Otrzymany ambulans bariatryczny – spełnia najwyższe standardy europejskie i służy do przewozu osób z otyłością. Będzie stacjonował w miejscu wyczekiwania przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 5 w Płocku.
 • Cztery ambulanse sanitarne typu B marki Volkswagen Crafter. Specjalistyczne ambulanse wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną. Koszt jednego ambulansu stanowi kwotę 602 226,27 zł. Nowoczesne karetki są przeznaczone dla ratownictwa medycznego i będą stacjonowały w: Oddziale Płock, przy ul. Strzeleckiej 3; Podstacji w Staroźrebach, przy ul. Płockiej 34; Podstacji w Sochaczewie, przy ul. 15 Sierpnia 6.

Otrzymane pojazdy to strategiczna i niezbędna dla mieszkańców naszego regionu działania inwestycja.

Ponadto w ramach w/w projektu SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała:

10 sztuk urządzeń do automatycznej dezynfekcji o wartości 207 870,00 zł

środki do dezynfekcji:

– płyny do dezynfekcji rąk – 1 800 litrów
– płyny do dezynfekcji powierzchni – 2 300 litrów

środki ochrony indywidualnej w tym:

– maski FFP3 – 4 350 sztuk
– maski  FFP2 – 5 000 sztuk
– maski KN95 – 13 800 sztuk
– maski chirurgiczne – 10 000 sztuk
– przyłbice ochronne – 1 500 sztuk
– gogle ochronne – 800 sztuk
– kombinezony ochronne – 6 750 sztuk
– rękawiczki nitrylowe – 200 000 sztuk
– rękawiczki z przedłużanym mankietem – 6 600 sztuk
– fartuchy chirurgiczne – 890 sztuk
– fartuchy barierowe – 440 sztuk
– nogawki ochronne – 1 500 sztuk
– ochraniacze na buty – 200 par
– termometry – 50 sztuk

o łącznej wartości 971 674,34 zł

10 pulsoksymetrów EDAN H100B – 23 900,00 zł

Użyczono na okres realizacji Projektu oraz na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji finansowej Projektu, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:

– 2 Krzesełka kardiologiczne Rolman k-312 z systemem płozowym – 17 280,00 zł
– 6 defibrylatorów Lifepak 15  o wartości 433 553,76 zł
– 2 Defibrylatory Zoll X Series Advanced – 195 406,56 zł
– 2 Respiratory paraPac plus z PEEP/CPAP – 56 378,16 zł
– 3 Pompy infuzyjne Ascor AP14 – 3186,00 zł
– 1 urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 3 – 56 138,40 zł

Darowizna

– nosze główne z transporterem 1 sztuka – wartość 37 464,12 zł brutto
– reduktor tlenowy 10 sztuk – wartość 8 996,40 zł brutto
– ssak medyczny  Askir 36 BR 8 sztuk – wartość 12 744,00 zł
– 2 chłodziarki – 2 659,26 zł

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska