Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
w Płocku

Komunikat Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Każdy pacjent w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem może zadzwonić pod numer 112 lub 999 w celu zgłoszenia oraz otrzymania kolejnych kroków postępowania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie jako jednostka samorządu terytorialnego. Zakład powstał w 1997 roku w wyniku połączenia Kolumny Transportu Sanitarnego i Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Naszą MISJĄ jest:

• Skuteczne ratowanie życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich zagrożenia
• Satysfakcja pacjentów z otrzymanych świadczeń
• Satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy
• Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy naszym pracownikom, osobom i firmom współpracującym

Oferta pierwsza pomoc

Sala Konferencyjna

Transport sanitarny

Stacja Obsługi Pojazdów

Zabezpieczenie Medyczne Imprez

Cennik

Aktualności

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada obchodzimy corocznie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.Natomiast, w dniach 18-24 listopada 2022...

Posiedzenie Rady Społecznej 20.11.2023

Posiedzenie Rady Społecznej 20.11.2023

W dniu 20 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto:...

Projekt z funduszu prewencyjnego

Projekt z funduszu prewencyjnego

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono: - taśmę pediatryczną dwustronną, - 6 apteczek sportowych z wyposażeniem, - 2 torby pediatryczne z wyposażeniem, - 2 resuscytatory, ...

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska

Email:
sekretariat@wspritsplock.pl

Redaktor Naczelny:
Dawid Wiśniewski
tel. 24 26 78 414

Jak wzywać pogotowie ratunkowe ?

Jak dojechać ?

Rejon operacyjny