Zamówienia publiczne

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na platformie zakupowej Open Nexus.

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska