Pomoc dla osób niepełnosprawnych.

 

Osoby, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą załatwić wszelkie sprawy w Zakładzie korzystając z następujących form pomocy:

 

  • Korespondencja tradycyjna kierowana na adres Zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock;
  • Z użyciem profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego: /SPZOZWSPRITS/SkrytkaESP;
  • Poczta elektroniczna, e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl;

 

Wkrótce będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska