Komórki Organizacyjne

Dział Kadr – tel. 24 267 84 06

Dział Organizacji i Marketingu – tel. 24 267 84 21

Dział Finansowo – Księgowy – tel. 24 267 84 10

Dział Informatyki i Łączności – tel. 24 267 84 12

Statystyka Medyczna – tel. 24 267 84 25

Stacja Obsługi Pojazdów – tel.  24 267 84 20

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska