Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada obchodzimy corocznie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.Natomiast, w dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez...
Posiedzenie Rady Społecznej 20.11.2023

Posiedzenie Rady Społecznej 20.11.2023

W dniu 20 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto: Uchwałę Nr 7/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w...
Projekt z funduszu prewencyjnego

Projekt z funduszu prewencyjnego

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono: – taśmę pediatryczną dwustronną, – 6 apteczek sportowych z wyposażeniem, – 2 torby pediatryczne z wyposażeniem, – 2 resuscytatory,  worki samorozprężalne, – 2 pary nożyczek ratowniczych....
Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy Zaproszenie dla rat med na KDRM 2023 Zaproszenie dla rat med na seminarium...