Przekazanie czterech ambulansów ratownictwa medycznego

Przekazanie czterech ambulansów ratownictwa medycznego

W ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w dniu 1 kwietnia 2022 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia...
Posiedzenie Rady Społecznej 28.03.2022

Posiedzenie Rady Społecznej 28.03.2022

W dniu 28 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto: – Uchwałę Nr 1/2022 w sprawie zaopiniowania...