Z dniem 29 grudnia 2020  roku od godziny 01:00 przestaje funkcjonować Dyspozytornia Medyczna 07-02 Płock, znajdująca się dotychczas w strukturach SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Zgodnie z decyzją Wojewody zadania przejmuje dyspozytornia medyczna w Radomiu.

Obowiązujący numer alarmowy 112 pozostaje bez zmian.