Informacje dla Pacjenta

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku umożliwia składanie wniosków
o wydanie dokumentacji medycznej w każdej formie, nie tylko pisemnej, w tym również formie ustnej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy żądania należy do pacjenta.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej: pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta.

 

W SP ZOZ WSPRiTS w Płocku można skorzystać z pomocnego formularza o udostępnienie dokumentacji medycznej, jako ułatwienie wnioskowania. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki. Za udostępnienie dokumentacji medycznej SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nie pobiera opłat.

 

Wnioskowanie o wydanie dokumentacji medycznej (w każdej w/w formie) oraz jej wydawanie odbywa się od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

 

  • w pokoju nr 8, SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przy ul. NSZ 5, tel. 24 267 84 00   (dokumentacja medyczna wytworzona
    w Oddziale Płock przy ul. Strzeleckiej 3; Podstacji w Gąbinie ul. Płocka 19A; Podstacji w Wyszogrodzie ul. Płocka 29A; Podstacji w Staroźrebach ul. Płocka 34),

 

  • W Oddziale Gostynin przy ul. Przemysłowej 1, tel. 24 235 22 45 (dokumentacja medyczna wytworzona w Oddziale Gostynin, Podstacji w Sochaczewie ul. 15-go Sierpnia 6, miejscu wyczekiwania w Iłowie ul. Wyzwolenia 5 a),

 

  • W Oddziale Sierpc przy ul. Braci Tułodzieckich 19, tel. 24 275 30 52 (dokumentacja medyczna wytworzona w Oddziale Sierpc).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 267 84 25 oraz pod adresem e-mail: statystyka@wspritsplock.pl

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska