Bardzo dziękujemy za maseczki, które dotarły do naszego Pogotowia!