W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku budynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku magazynowo – garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku”.

Budynek magazynowo-garażowy przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku, to budynek parterowy o powierzchni około 717 m2. Zmodernizowany budynek został dostosowany do aktualnych potrzeb Zakładu i podzielony na 3 funkcjonalne strefy:

  • garaż z 8 miejscami postojowymi dla ambulansów,
  • magazyny na środki czystości, ochrony osobistej i tlen medyczny,
  • garaż ze stanowiskami do dezynfekcji i mycia ambulansów.

Zagospodarowany został również teren przed budynkiem:

  • powstał plac manewrowy z miejscami parkingowymi dla pracowników,
  • altana śmietnikowa oraz ogrodzenie nieruchomości.

Dla całej inwestycji wykonana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne.

Wykonanie tej inwestycji zapewni bezpieczne warunki pracy pracownikom naszego Zakładu, w znaczący sposób poprawi warunki stacjonowania ambulansów sanitarnych i estetykę nieruchomości.

Inwestycja ta nie powstałaby gdyby nie Samorząd Województwa na czele z Marszałkiem Panem Adamem Struzikiem. Na ten cel SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  w Płocku otrzymała z Samorządu Województwa Mazowieckiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 2 000 000,00 zł.