W dniu 28 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

– Uchwałę Nr 1/2022 w sprawie zaopiniowania Planu Rzeczowo-Finansowego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na 2022 rok.

– Uchwałę Nr 2/2022 w sprawie informacji o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków skierowanych do SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w 2021 roku.