„Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024

Mocą Uchwały nr 1798/445/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku został wybrany jako jeden z trzech podmiotów na realizatora w/w programu. Listę wybranych realizatorów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Wartość przyznanych środków finansowych wynosi: 150 576,50 zł

Do Programu zgłosiło się 17 szkół podstawowych z Płocka, Gostynina oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Łącznie w latach 2023-2024 zaplanowano przeprowadzenie 50 szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. Jedno szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (6 godzin – zajęcia teoretyczne, 10 godzin – zajęcia praktyczne). Na koniec każdego szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.