Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych” kolejnym wielkim sukcesem.

Płock, 2 października 2019 r.

 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej
Nr 43/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 9 kwietnia 2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w Warszawie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych”. Na realizację tego zadania SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała
z budżetu Województwa Mazowieckiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3 401 430,71 zł, pozostałe środki
na zakup ambulansów w wysokości 295 776,58 zł to środki własne Zakładu. Wartość wszystkich zakupionych ambulansów wraz
ze sprzętem medycznym wyniosła 3 697 207,29 zł, a wartość jednego ambulansu to kwota 528 172,47 zł.

W ramach w/w umowy zakupiono 7 sztuk ambulansów sanitarnych typu C marki Volkswagen Crafter. Każdy z 7 ambulansów spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 w zakresie ambulansu typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki i jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny tj.:

1)     nosze główne

2)     transporter noszy głównych,

3)     nosze podbierające,

4)     deska ortopedyczna z pasami i unieruchomieniem głowy,

5)     krzesełko transportowe z systemem zjazdu po schodach,

6)     defibrylator transportowy z opcją pulsoksymetrii, teletransmisji danych, kapnometrii
i pomiaru ciśnienia,

7)     urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej,

8)     respirator transportowy,

9)     pompa infuzyjna jednostrzykawkowa,

10)   ssak akumulatorowo sieciowy,

11)   materac ortopedyczny dla dorosłych,

12)   kamizelka ortopedyczna,

13)   plecak ratowniczy,

oraz w sprzęt do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kontakt

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska