W dniu 5 maja 2023 r. w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznanych w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: „Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem”.

Wartość ambulansu wraz z wyposażeniem wynosi około 1 200 000 zł.

Ambulans sanitarny neonatologiczny wraz z wyposażeniem jest przeznaczony do transportu i ratowania zdrowia i życia noworodków i dzieci z terenu miasta Płocka i ośmiu powiatów, do szpitali w całej Polsce.

Karetka wyposażona jest m.in. w nowoczesny inkubator transportowy, który stanowi stabilne środowisko opieki noworodka, zapewnione w każdych warunkach transportowych, respirator noworodkowy posiadający funkcję mechanicznej wentylacji oraz nieinwazyjnego wspomagania oddychania, nowoczesny aparat do terapii tlenkiem azotu, pompy infuzyjne oraz monitor funkcji życiowych noworodka. Inkubator wyposażony jest także w system pochłaniający wibracje podczas transportu noworodka.

Ambulans spełnia najwyższe standardy europejskie, zapewnia wysoki komfort transportu małych pacjentów, w znaczący sposób poprawi jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, zaś zespołowi medycznemu pozwoli na świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie. Nowoczesna karetka typu „N” dla małych pacjentów wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym, to mobilny punkt medyczny z wysoko wykwalifikowanym zespołem. Jesteśmy przekonani, iż karetka wraz z inkubatorem będzie służyć przez kolejne lata małym pacjentom oraz zapewni im bezpieczną i profesjonalną opiekę medyczną w czasie transportu. Zdrowie i bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie małych pacjenta są dla nas wartością najważniejszą.