SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała łódź ratunkową „Dar Mazowsza” wraz z przyczepą do jej transportu Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach

 

   W dniu 28 czerwca 2019 roku SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach łódź ratunkową „Dar Mazowsza” wraz z przyczepą do jej transportu.

Oficjalnego przekazania kluczy oraz dokumentów rejestracyjnych dokonała Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wraz z Tomaszem Kominkiem – Dyrektorem Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach – Andrzeja Myzia.  

Łódź ratunkowa „Dar Mazowsza” funkcjonowała w Płockim Pogotowiu od 2012 roku jako wodny zespół ratownictwa medycznego w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku w miejscu wyczekiwania Radziwie – Przystań. Zgodnie z planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego w rejonie operacyjnym 14-02 Płock z dniem 1 marca 2018 roku został zlikwidowany wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego. W związku z tym łódź stała się nieprzydatna dla działalności statutowej Płockiego Pogotowia.

Zgodnie z pisemną deklaracją złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną Płock – Podolszycach łódź ratunkowa będzie służyła zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Płocka i ziemi Płockiej. Nadal pełnić będzie dotychczasową funkcję w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników nadwiślańskich wydarzeń, jak również będzie wsparciem dla Płockiego Pogotowia, które działa na terenie miasta Płocka.    

 

Korzystając z okazji Lucyna Kęsicka – Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, złożyła gorące podziękowania w imieniu mieszkańców miasta Płocka i powiatu płockiego oraz własnym Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i Panu Piotrowi Zgorzelskiemu – Przewodniczącemu Rady Społecznej Zakładu za inicjatywę nieodpłatnego przekazania łodzi ratunkowej „Dar Mazowsza” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach.