W związku z projektem ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS

-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała:

  1. Rękawice jednorazowe nitrylowe – 21 tysięcy sztuk
  2. Kombinezon ochronny – 8 tysięcy sztuk
  3. Maska FFP3 – 600 sztuk

Łączna wartość przekazanych środków ochrony indywidualnej to 137 783,10 zł.