W dniu 28 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu poruszono kwestie dotyczące:
– podwyżki wynagrodzenia dla pracowników SP ZOZ WSPRiTS w Płocku od 01.07.2022 r.
– działań podjętych w kierunku funkcjonowania Zakładu;
– dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na przebudowę budynku magazynowo – garażowego przy ul. Strzeleckiej 3;
– złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na sfinansowanie zakupu karetki neonatologicznej.