Rejon operacyjny 14/02

Działamy na obszarze zamieszkałym przez ok. 800 tys. osób. W jego obrębie są powiaty:

  • płocki ziemski,
  • gostyniński,
  • sierpecki,
  • grodzki-miasta Płock,
  • ciechanowski,
  • płoński,
  • mławski,
  • nowodworski,
  • żuromiński.

W naszym rejonie operacyjnym funkcjonuje 28 zespołów ratownictwa medycznego, w tym wodny zespół ratownictwa medycznego oraz dodatkowy zespół transportowy typu „N” do transportu noworodków.

W celu poprawy bezpieczeństwa osób przybywających nad brzegiem Wisły oraz korzystających z przyległych kąpielisk  

w okresie letnim – od 1 czerwca do 30 września – funkcjonuje wodny zespół wyposażony w nowoczesną łódź ratunkową „Dar Mazowsza”.