Za nami kolejne spotkania szkoleniowe ze słuchaczami UTW w Słubicach, Małej Wsi i Sierpcu w ramach projektu ,, Świadomy
i bezpieczny senior- inwestycją w życie i zdrowie”.

W projekcie udział wzięło 340 uczestników. Mamy nadzieje, że podnieśliśmy Państwa wiedzę w zakresie postepowania w stanach zagrożenia życia, nauczyliśmy prawidłowej reakcji i pomocy osobom w sytuacji zagrożenia życia, przekazaliśmy umiejętności kontrolowania emocji przy powiadamianiu służb ratunkowych, zapoznaliśmy z przysługującymi prawami pacjenta oraz przekazaliśmy
i poinstruowaliśmy jak prawidłowo wypełnić tak ważne dla ratowania Państwa ,,Koperty życia”.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom spotkań serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Płocku za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Do zobaczenia w następnej kampanii społecznej.