Usługi transportu sanitarnego wykonywane są w dwóch zakresach:

1. Na zlecenie lekarza POZ w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcą, które finansowane w całości są przez NFZ.

2. Transport sanitarny wykonywany na podstawie umów lub zleceń innych podmiotów tj. osoby prywatne, szpitale itp., a finansowanie ich w całości spoczywa na zlecającym transport.


Wszystkie zlecenia przyjmowane są przy ul. Armii Krajowej 62 pod nr telefonu: 24 366 44 20.