Usługi medyczne

Oferta pierwsza pomoc

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania szkoleń specjalistycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jako podmiot leczniczy zajmujący się ratownictwem medycznym. Naszym głównym celem podczas szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki temu nasi słuchacze mogą oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy.

Każde szkolenie obejmuje: rozpoznawanie osoby w stanie zagrożenia życia, wzywanie służb ratunkowych, pozycję bezpieczną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową.  Zajęcia mogą być rozszerzone o obsługę defibrylatorów AED, ratowanie dziecka w stanach zagrożenia życia. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych takich jak: padaczka,  zadławienia, urazy, zawał mięśnia sercowego. Ćwiczenia odbywają się na fantomach osób dorosłych i dzieci. Wiele zagadnień przedstawianych jest poprzez filmy i prezentacje.

Indywidualnie:

–       uzgadniamy program szkolenia,
–       wyceniamy usługę,
–       dopasowujemy termin.
 

Warto nauczyć się udzielania pierwszej pomocy
od doświadczonej kadry medycznej!

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Werner
Inspektor ds. marketingu
nr telefonu: 24-267-84-07, 789-221-599
e-mail: m.werner@wspritsplock.pl

 

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
tel. kom. 603 718 999 – Redaktor Naczelny

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska

Rozmiar czcionki
Kontrast