Zabezpieczenie Medyczne Imprez

 

Prowadzimy usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych organizowanych przez instytucje prywatne i samorządowe. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która udzieli wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz medycznych czynności ratunkowych podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń. Mogą Państwo liczyć na naszą szybką interwencję w nagłych przypadkach. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w obsłudze imprez masowych, firmowych oraz wszelkich wydarzeniach sportowych, kulturalnych i plenerowych.

Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  •  zespoły wyjazdowe karetką w standardzie specjalistycznym „S” (lekarz i dwóch ratowników medycznych/lekarz i ratownik medyczny i pielęgniarka systemu),
  •  zespoły wyjazdowe karetką w standardzie podstawowym „P” (dwóch ratowników medycznych/ ratownik medyczny i pielęgniarka systemu),
  • patrole piesze,
  • punkty pomocy medycznej (obsługiwane przez lekarzy i ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i podstawowe leki, obsługa lekarz i ratownik medyczny).

Koszt zabezpieczenia każdej imprezy kalkulujemy indywidualnie zgodnie z obowiązującym cennikiem komercyjnych świadczeń medycznych, w zależności od składu wymaganego zespołu, wyposażenia, miejsca oraz czasu trwania zabezpieczenia.

Wydajemy opinie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej na podstawie skierowanego do nas pisma zwierającego:

  1. dane organizatora (nazwa, adres, telefon),
  2. osoba odpowiedzialna za kontakt (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
  3. nazwa imprezy,
  4. termin imprezy,
  5. lokalizacja imprezy,
  6. przewidywana liczba uczestników.

Pismo należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
ul. NSZ 5, 09-400 Płock w godzinach od 7:00 do 14:35.

Opinia wydana zostaje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie oraz zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od jej wydania.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Dudkiewicz
Inspektor ds. organizacyjnych
nr telefonu: 24-267-84-21
e-mail: a.dudkiewicz@wspritsplock.pl

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska