W dniu 10 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto: uchwałę w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku za rok 2023, uchwałę w sprawie zaopiniowania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku za rok 2023, uchwałę w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego marki VW Crafter, który stanowi mienie ruchome SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi, uchwałę w sprawie zaopiniowania przyjęcia darowizn rzeczowych przez SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z przeznaczeniem na cele związane z pomocą Ukrainie w tym pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz dla celów związanych z ratownictwem i ochroną ludności, uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Przewodniczącego Rady Społecznej o przyznanie Dyrektorowi SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nagrody rocznej za 2023 rok