Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło wędrówkę po Mazowszu. W dniu dzisiejszym #Światłonadziei  dotarło do SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Ogień z Betlejem z rąk Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP harcmistrza Cezarego Supła odebrała Pani Lucyna Kęsicka – Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku z Panią Agnieszką Gonczaryk – Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Płomień roznoszony przez przedstawicieli komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz harcerzy ZHP ma zapalić iskrę nadziei na powrót do normalności oraz dać siłę do zmiany świata na lepsze.