Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 – w ramach projektu BOM Edycja 2020

 

Projekt inwestycyjny pn. „Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3” został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM).

 

Celem projektu było wybudowanie drogi dojazdowej z ciągiem pieszym i oświetleniem przed budynkiem SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3, wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ułatwi parkowanie pojazdów pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Wykonanie tej inwestycji poprawiło estetykę nieruchomości SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3.

 

Wartość całego projektu wynosi  500 000,00 zł