18 listopada obchodzimy corocznie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.
Natomiast, w dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Kampanie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach mają na celu zwrócenie uwagi jak ważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka i jakie są tego konsekwencje.

 

Pakiet prasowy → Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach '2023 – PAKIET PRASOWY

 

Wystawa tematyczna  → Wystawa Tematyczna