W ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała:

  • 2 krzesełka kardiologiczne Rolman k-312 z systemem płozowym
  • 2 Defibrylatory Zoll X Series Advanced
  • 2 Respiratory paraPac plus z PEEP/CPAP

Otrzymany sprzęt i aparatura medyczna wykorzystywane będą do świadczenia usług medycznych związanych z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.