SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku dzięki umowie zawartej pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ kupiła 4 sztuki termometrów bezdotykowych oraz ssak OB 1000 wraz z wyposażeniem.