Szanowni Państwo!

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br.

W związku z powyższym przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji:

  1. wprowadzono zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:
  1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
  2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego;
  1. wprowadzono na terenie całego województwa mazowieckiego zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja;
  2. wprowadzono wyłączenia dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe uruchomione do 1 czerwca 2022 r. spełniające wymogi ekoprojektu będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności;
  3. pozostawiono możliwość użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Przyjęcie nowelizacji uchwały antysmogowej to krok milowy w drodze po czyste powietrze. Wyrażamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania wraz z dostępnymi instrumentami wsparcia dadzą impuls do rozwoju nowoczesnych, czystych, wygodnych i tanich technologii. Dzięki temu jakość życia w zauważalny sposób poprawi się, nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także komfortu oraz ekonomii.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na stronie www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa

 

Podstawa prawna:

  1. uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  2. uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza