SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała ambulans ratunkowy wraz z wyposażeniem zakupiony przez WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nowoczesny ambulans typu C wraz z wyposażeniem to wartość około 600 000 zł. W dniu
3 sierpnia 2020 r. będzie przekazany specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.