Odcinek programu #ZdrowyPłock, w którym poruszone zostaną następujące tematy:

a)  Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na pracę fizjoterapeutów oraz jakie negatywne skutki dla naszego zdrowia może mieć rezygnacja
      z zaplanowanych zabiegów fizjoterapeutycznych z uwagi na strach przed zarażeniem się
      wirusem – Małgorzata Wawszczak – kierownik Zakładu Rehabilitacji w Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.
b) Czym jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, a przede wszystkim kto, gdzie i kiedy może skorzystać z tej formy
      pomocy – Iwona Bachman – statystyk medyczny, pielęgniarka nocnej pomocy lekarskiej w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.
c) Jaki jest stan powietrza w Płocku oraz, o tym w jaki sposób Urząd Miasta Płocka walczy ze smogiem poprzez dofinansowania w formie
      dotacji na wymiany nieekologicznych źródeł ciepła – Maja Syska-Żelechowska – dyrektor Wydziału Kształtowania
      Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka.

Link do odcinka – Zdrowy Płock