W sobotę, 8 czerwca 2019 roku dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym „Zdrowie dla wszystkich”, realizowanego w ramach zadania „Program Szkoła Promocji Zdrowia”. Piknik odbył się na Placu Starego Rynku w Płocku i przyciągnął swoją uwagą liczną grupę zainteresowanych. W trakcie plenerowej imprezy dla wszystkich przybyłych przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji, m.in. pacjenci skorzystali z badań EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego we krwi. Atrakcje przewidziane dla najmłodszych: kolorowanki, książki, możliwość obejrzenia wnętrza karetki i jej wyposażenia, zdjęcia z maskotką SP ZOZ WSPRiTS – Misiem Ratownikiem. W międzyczasie na scenie Zespoły Ratownictwa Medycznego poprowadziły dwa pokazy udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informatory o zasadach udzielaniu pierwszej pomocy oraz broszury o prawidłowym wzywaniu karetki pogotowia.