W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

  • Uchwałę Nr 16/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr 7/2021 z dnia  9 czerwca 2021 r., dotyczącej  zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu specjalnego marki Renault Kangoo, który stanowi mienie ruchome SP ZOZ WSPRiTS w Płocku dla 64 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Płocku.
  • Uchwałę Nr 17/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr 8/2021 z dnia  9 czerwca 2021 r., dotyczącej  zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter, który stanowi mienie ruchome SP ZOZ WSPRiTS w Płocku dla 64 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Płocku.
  • Uchwałę Nr 18/2021 w sprawie zaopiniowania  korekty Planu Rzeczowo-Finansowego na 2021 rok.
  • Uchwałę Nr 19/2021 w sprawie zaopiniowania przyjęcia darowizn rzeczowych przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Uchwałę Nr 20/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego marki Volkswagen Caddy dla Centrum Integracji Społecznej im. Św. Marii Franciszki Kozłowskiej w Płocku.
  • Uchwałę Nr 21/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla Fundacji „Szybciej Wyżej Dalej” z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 37.
  • Uchwałę Nr 22/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie 49, gmina Radzanowo.
  • Uchwałę Nr 23/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Probostwo 14a, gmina Drobin.