W dniu 6 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

  1. Uchwałę Nr 1/2023 z dnia 6 marca 2023 r. Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku za 2022 r.
  2. Uchwałę Nr 2/2023 z dnia 6 marca 2023 r. Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w sprawie zaopiniowania  Planu Rzeczowo-Finansowego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na 2023 r.
  3. Uchwałę Nr 3/2023 z dnia 6 marca 2023 r. Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w sprawie informacji o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków skierowanych do SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w 2022 r.

Przekazano również informację o zakończeniu przetargu na karetkę neonatologiczną oraz o podjęciu decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku trzech nowych ambulansów.