W dniu 8 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto:

  • uchwałę nr 1/2021 w sprawie zaopiniowania uchwalenia teksu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku,
  • uchwałę Nr 2/2021w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego zbycia (przekazania) ambulansu sanitarnego typu C marki Volkswagen Crafter dla Harcerskiego Zespołu Ratownictwa Medycznego działającego w strukturze OSP w Płocku – Podolszycach,
  • uchwałę Nr 3/2021 w sprawie zaopiniowania przyjęcia darowizn rzeczowych przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku,
  • uchwałę Nr 4/2021 w sprawie informacji o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków skierowanych do SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w 2020 roku.