W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

  1. Uchwałę Nr 4/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku za 2022 r.
  2. Uchwałę Nr 5/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Przewodniczącego Rady Społecznej o przyznanie Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nagrody rocznej za 2022 rok.

Ponadto na posiedzeniu poinformowano o:

  • przekazaniu do użytku karetki neonatologicznej;
  • projekcie nr 285 z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza  ,,Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan”. Koszt 220 tys. zł
  • II etapie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i uzyskaniu certyfikatu ISO 27001.