W dniu 20 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

  1. Uchwałę Nr 7/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w sprawie: zaopiniowania  korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na 2023 rok.

W zakresie spraw różnych poinformowano o:

  • planowanym przekazaniu 8 grudnia 2023 r. trzech ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 
  • pozytywnym rozstrzygnięciu złożonej oferty do NFZ na ratownictwo medyczne;
  • złożeniu oferty do NFZ na transport medyczny;
  • wyborze SP ZOZ WSPRiTS na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII – VIII” na lata 2023 -2024.