W dniu 20 grudnia 2022 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

  1. Uchwałę Nr 8/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w sprawie zaopiniowania korekty Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  w Płocku na 2022 rok.
  2. Uchwałę Nr 9/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w sprawie zaopiniowania zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego   w Płocku.
  3. Uchwałę Nr 10/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w sprawie zaopiniowania przyjęcia darowizn rzeczowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku celem podwyższenia jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zespoły specjalistyczne.

Przekazano również informację z zakończeniu realizacji projektu pn. ,,Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” w latach 2021- 2022. Program, sfinansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, obejmował 20 szkół podstawowych z Płocka, Sierpca, Gostynina i należnych do tych miast powiatów. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.  Dziękujemy wszystkim realizatorom, uczestnikom i nauczycielom za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji projektu.