W dniu 26 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto:

  1. Uchwałę Nr 1/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: zaopiniowania  Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na 2024 rok.
  2. Uchwałę Nr 2/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie informacji o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg  i wniosków skierowanych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w 2023 roku.

W zakresie spraw różnych poinformowano o:

  • projekcie pn. ,,Zakup fantomów i AED oraz  warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy  dla Mazowszan”,
  • zakończeniu II etapu wdrażania Systemu Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001:2022.