W dniu 28 września 2021 r. odbyło się  posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

  • Uchwałę Nr 13/2021 w sprawie zaopiniowania zmiany do Regulaminu Organizacyjnego
    SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.
  • Uchwałę Nr 14/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego zbycia ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach, Gmina Bulkowo.
  • Uchwałę Nr 15/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego zbycia ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
    w Siedlcach.