W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się  posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Na posiedzeniu podjęto:

– Uchwałę Nr 5/2021 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku za 2020 rok.
– Uchwałę Nr 6/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo- Finansowego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku za 2020 rok.
– Uchwały Nr 7/2021 i Nr 8/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu specjalnego marki Renault Kangoo i ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla 64 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Płocku.
– Uchwałę Nr 9/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Volkswagen Crafter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemesznie, Gmina Gąbin.
– Uchwałę Nr 10/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Volkswagen Crafter dla Gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.
– Uchwałę Nr 11/2021 w sprawie zaopiniowania nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C marki Mercedes-Benz Sprinter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej, Gmina Brudzeń Duży.
– Uchwałę Nr 12/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Dyrektorowi SP ZOZ WSPRiTS w Płocku nagrody rocznej za 2020 rok.