19 października 2020 r. w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku kadencji 2020-2024, powołanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w składzie:

Tomasz Kominek – Przewodniczący Rady Społecznej, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego

Andrzej Janusz Burnat – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Michał Luczewski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Roman Siemiątkowski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Agnieszka Sulkowska – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Lech Latarski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Wioletta Kulpa – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego

 

Na posiedzeniu dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej – został nim Andrzej Janusz Burnat. Następnie członkowie zostali zapoznani z Regulaminem Rady Społecznej oraz działalnością SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na podstawie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego. Przedstawiono też aktualną sytuację finansową SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.