„Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024

Mocą Uchwały nr 1798/445/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku został wybrany jako jeden z trzech podmiotów na realizatora w/w programu. Listę wybranych realizatorów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Wartość przyznanych środków finansowych wynosi: 150 576,50 zł

Do Programu zgłosiło się 17 szkół podstawowych z Płocka, Gostynina oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Łącznie w latach 2023-2024 zaplanowano przeprowadzenie 50 szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. Jedno szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (6 godzin – zajęcia teoretyczne, 10 godzin – zajęcia praktyczne). Na koniec każdego szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat.

Do „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022 zgłosiło się 150 uczniów klas VII i VIII. Szkolenia w ramach w/w programu poprowadzono w drugiej połowie grudnia 2023 r. w czterech szkołach:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lucieniu
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy stanowią wyczerpujące uzupełnienie dostępnych świadczeń oraz rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej. Zaś aktywna forma prowadzenia zajęć, zakończona sekwencją ćwiczeń angażuje całą grupę. Dzięki dynamicznemu układowi zajęć uczniowie w szybki sposób nabywają umiejętności, a liczne sytuacje pozwalają na wypracowanie właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Dlatego cały program jest bardzo atrakcyjny dla młodzieży, która chętnie w nim uczestniczy.
W roku 2024 wezmą w nim udział jeszcze uczniowie z 14 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.
Program sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024
„Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024.
W I kwartale 2024 r. do Programu zgłosiło się 266 uczniów klas VII – 197 uczniów i klas VIII – 69 uczniów. Szkolenia w ramach w/w programu poprowadzono w 8 szkołach podstawowych z powiatu płockiego i sierpeckiego oraz Miasta Płocka:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Nowych Łubkach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. abp. A. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego w Drobinie
Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku
Projekt został sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023-2024